Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 16 kết quả
MCSA/MCSE Windows Server 2003 network security administration : study guide
Tác giả: Russ Kaufmann
Xuất bản: San Francisco Calif London: SYBEX, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.8
 
CISSP : Certified Information Systems Security Professional study guide
Tác giả: Ed Tittel, Mike Chapple, James Michael Stewart
Xuất bản: San Francisco Calif London: SYBEX, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.8
 
OCA : Oracle 10g administration I : study guide
Tác giả: Chip Dawes
Xuất bản: San Francisco Calif London: SYBEX, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.7585
 
Linux networking clearly explained
Tác giả: Bryan Pfaffenberger
Xuất bản: San Francisco Calif London: Morgan Kaufmann Harcourt Brace, 2001
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.4469
 
Maya 4.5 : savvy
Tác giả: John L Kundert-Gibbs
Xuất bản: San Francisco Calif London: Sybex, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  006.696
 
CCSP : secure intrusion detection and SAFE implementation : study guide
Tác giả: Justin Menga, Carl Timm
Xuất bản: San Francisco Calif London: SYBEX, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.8
 
MCSE : Windows 2000 network security design study guide
Tác giả: Gary Govanus, Robert King
Xuất bản: San Francisco Calif London: SYBEX, 2000
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.4469
 
Power Excel and Word
Tác giả: Dan Gookin
Xuất bản: San Francisco Calif London: SYBEX, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  005.369
 
MCSA/MCSE : Windows 2000 Network Security Administration study guide
Tác giả: Bill - English, Russ Kaufmann
Xuất bản: San Francisco Calif London: SYBEX, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in + eBook (iso)
ddc:  005.8
 
Maya : secrets of the pros
Tác giả: John L Kundert-Gibbs, Dariush Derakhshani
Xuất bản: San Francisco Calif London: SYBEX, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in + eBook (iso)
ddc:  006.696
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục