Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 105 kết quả
Linux complete command reference
Tác giả: John Purcell
Xuất bản: Indianapolis Ind: Red Hat Press, 1997
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.4469
 
The XP files : Windows hidden tools for secure sharing, communication, and collaboration
Tác giả: Guy Hart-Davis
Xuất bản: New York: McGrawHillOsborne, 2002
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.4469
 
Red hat Linux administration [electronic resource] : a beginner's guide
Tác giả: Michael Turner
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.4469
 
Windows XP for power users power pack : power pack
Tác giả: Curt Simmons
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.4469
 
Linux performance tuning and capacity planning
Tác giả: Jason Fink, Matt Sherer, Kurt Wall
Xuất bản: Indianapolis Ind: Sams, 2002
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.4469
 
Linux networking clearly explained
Tác giả: Bryan Pfaffenberger
Xuất bản: San Francisco Calif London: Morgan Kaufmann Harcourt Brace, 2001
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.4469
 
The definitive guide to SUSE Linux enterprise server
Tác giả: Sander van Vugt
Xuất bản: Berkeley CA New York: Apress Distributed to book trade by Springer Verlag, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.4469
 
Linux programming by example
Tác giả: Kurt Wall
Xuất bản: Indianapolis Ind: Que, 2000
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.4469
 
SUSE Linux 10 for dummies
Tác giả: Nabajyoti Barkakati
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.4469
 
Linux programming bible
Tác giả: John Goerzen
Xuất bản: Foster City CA: IDG Books Worlwide Inc, 2000
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.4469
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục