Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
11-20 trong số 294 kết quả
Safe C+ + [electronic resource]
Tác giả: Vladimir Kushnir
Xuất bản: Sebastopol Calif: OReilly, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.133
 
Linux annoyances for geeks
Tác giả: Michael H Jang
Xuất bản: Sebastopol Calif: OReilly, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.4
 
Web performance daybook. Volume 2 [electronic resource]
Tác giả: Stoyan Stefanov
Xuất bản: Sebastopol Calif: OReilly, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.76
 
Make an Arduino-controlled robot
Tác giả: Michael Margolis
Xuất bản: Sebastopol Calif: OReilly, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.895
 
Running Linux
Tác giả: Matthias Kalle Dalheimer, Matt Welsh
Xuất bản: Sebastopol Calif: OReilly, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.432
 
QuickBooks 2012 [electronic resource] : the missing manual
Tác giả: Bonnie Biafore
Xuất bản: Sebastopol Calif: OReilly, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
 
Programming Python [electronic resource]
Tác giả: Mark Lutz
Xuất bản: Sebastopol Calif: OReilly, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.133
 
Building the perfect PC elektronisk ressurs
Tác giả: Robert Bruce Thompson, Barbara Fritchman Thompson
Xuất bản: Sebastopol Calif: OReilly, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3916
 
iPad 2 [electronic resource] : the missing manual : the book that should have been in the box
Tác giả: J D Biersdorfer
Xuất bản: Sebastopol Calif: OReilly, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.1675
 
Microsoft Access 2013 : plain & simple
Tác giả: Andrew Couch
Xuất bản: Sebastopol Calif: OReilly, 2013
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.7565
 

Truy cập nhanh danh mục