Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 7 kết quả (0.3906334 giây)
QuickBooks 2012 for dummies
Tác giả: Nelson Stephen L,
Ký hiệu phân loại: 657.90420285536
ISBN: 1118091205
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 76356 Định dạng: PDF
QuickBooks 2012 [electronic resource] : the missing manual
Tác giả: Biafore Bonnie,
Thông tin xuất bản: Sebastopol Calif : OReilly , 2012
Ký hiệu phân loại: 657.90420285536
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 80026 Định dạng: PDF
Quickbooks 2007 finance software for small business quicksteps
Tác giả: Fox Cindy,
Thông tin xuất bản: New York : McGrawHill , 2007
Ký hiệu phân loại: 657.90420285536
ISBN: 0071487670 (pbk.)
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
QuickBooks 2010 for dummies
Tác giả: Nelson Stephen L,
Ký hiệu phân loại: 657.90420285536
ISBN: 0470505354
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 97589 Định dạng: PDF
Quickbooks x all-in-one for dummies
Tác giả: Nelson Stephen L,
Thông tin xuất bản: Indianapolis IN : John Wiley and Sons , 2014
Ký hiệu phân loại: 657.90420285536
ISBN: 1118920171
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 100939 Định dạng: PDF
Sage 50 Accounts for dummies
Tác giả: Kelly Jane,
Ký hiệu phân loại: 657.90420285536
ISBN: 1118308581
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 103451 Định dạng: PDF
Quickbooks 2017 for dummies
Tác giả: Nelson Stephen L,
Thông tin xuất bản: Hoboken New Jersey : John Wiley Sons , 2017
Ký hiệu phân loại: 657.90420285536
ISBN: 1119281466
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 155758 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục