Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 26 kết quả
Path integrals in physics
Tác giả: M Chaichian, A P Demichev
Xuất bản: Bristol Philadelphia: IOP Publishing Ltd, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.12
 
The plasma boundary of magnetic fusion devices
Tác giả: P C Stangeby
Xuất bản: Bristol Philadelphia: Institute of Physics Pub, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.48
 
The magnetocaloric effect and its applications
Tác giả: A M Tishin, Y I Spichkin
Xuất bản: Bristol Philadelphia: Institute of Physics Pub, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.34
 
Thin-film optical filters
Tác giả: H A Macleod
Xuất bản: Bristol Philadelphia: Institute of Physics Pub, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  681
 
Thin film magnetoresistive sensors
Tác giả: Sławomi Tumański
Xuất bản: Bristol Philadelphia: Institute of Physics Publishing, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.38152
 
Quantum-mechanical signal processing and spectral analysis
Tác giả: Dž Belkić
Xuất bản: Bristol Philadelphia: Institute of Physics, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  539.7
 
The mathematical theory of cosmic strings : cosmic strings in the wire approximation
Tác giả: Malcolm R Anderson
Xuất bản: Bristol Philadelphia: Institute of Physics Pub, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.15
 
The physics of interstellar dust
Tác giả: Endrik Krügel
Xuất bản: Bristol Philadelphia: Institute of Physics Publishing, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  523.019
 
Neutrino physics
Tác giả: K Zuber
Xuất bản: Bristol Philadelphia: Institute of Physics Pub, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  539.7215
 
Practical holography
Tác giả: Graham Saxby
Xuất bản: Bristol Philadelphia: Institute of Physics Pub, 2004
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  774
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục