Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 220 kết quả
Memoir of a trustbuster : a lifelong adventure with Japan
Tác giả: Eleanor M Hadley, Patricia Hagan Kuwayama
Xuất bản: Honolulu: University of Hawaii Press, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  338.8
 
A tale of false fortunes
Tác giả: Fumiko Enchi, Roger Kent Thomas
Xuất bản: Honolulu: University of Hawaii Press, 2000
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  895.6
 
We are the ocean [electronic resource] : selected works
Tác giả: Epeli Hauʻofa
Xuất bản: Honolulu: University of Hawaii Press, 2008
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823
 
Sherlock in Shanghai : stories of crime and detection
Tác giả: Xiaoqing Cheng, Timothy C Wong
Xuất bản: Honolulu: University of Hawaii Press, 2007
Bộ sưu tập: Văn học
ddc:  895.1
 
Pacific passages : an anthology of surf writing [electronic resource]
Tác giả: Patrick Moser
Xuất bản: Honolulu: University of Hawaiʻi Press, 2008
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  797.32
 
The three boys and other Buddhist folktales from Tibet [electronic resource]
Tác giả: Yeshi Dorjee, John S Major
Xuất bản: Honolulu: University of Hawaii Press, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  398.20951
 
Japanese culture
Tác giả: H Paul Varley
Xuất bản: Honolulu: University of Hawaiʻi Press, 2000
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  952
 
Making sense of Japanese grammar : a clear guide through common problems
Tác giả: Zeljko Cipris, Shoko Hamano
Xuất bản: Honolulu: University of Hawaii Press, 2002
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  495.6
 
The dwarf
Tác giả: Se-hæui Cho, Bruce Fulton, Ju-Chan Fulton
Xuất bản: Honolulu: University of Hawaii Press, 2006
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  895.7
 
Kyoto : an urban history of Japan's premodern capital
Tác giả: Matthew Gerald Stavros
Xuất bản: Honolulu: University of Hawaiʻi Press, 2014
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  952
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục