Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 151 kết quả
Time traders ; [Galactic derelict]
Tác giả: Andre NortonAndre Norton
Xuất bản: Riverdale NY: Baen Pub Enterprises, 2000
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
March to the sea
Tác giả: David Weber, John Ringo
Xuất bản: Riverdale NY: Baen New York Distributed by Simon Schuster, 2001
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
1635 : the tangled web
Tác giả: Virginia Easley DeMarce, Eric Flint
Xuất bản: Riverdale NY: Baen Books, 2009
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
The warrior's apprentice
Tác giả: Lois McMaster Bujold
Xuất bản: Riverdale NY: Bean Books, 1986
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.45
 
Drakon
Tác giả: S M Stirling
Xuất bản: Riverdale NY: Baen, 1996
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.54
 
The world turned upside down
Tác giả: Jim Baen, David Drake, Eric Flint
Xuất bản: Riverdale NY: Baen Pub Enterprises, 2005
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Resonance
Tác giả: Chris Dolley
Xuất bản: Riverdale NY: Baen Books, 2005
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Komarr
Tác giả: Lois McMaster Bujold
Xuất bản: Riverdale NY: Baen Pub, 1998
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.54
 
Pyramid power
Tác giả: Eric Flint, Dave Freer
Xuất bản: Riverdale NY: Baen, 2007
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Four & twenty blackbirds
Tác giả: Mercedes Lackey
Xuất bản: Riverdale NY: Baen Books, 1997
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục