Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
11-20 trong số 1195 kết quả
Giáo trình Kịch bản phân cảnh
Tác giả: Nguyễn Quốc Anh
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2016
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  791.43023
 
Giáo trình Audio số & video số
Tác giả: Nguyễn Quốc Anh
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2016
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  777
 
Giáo trình thiết kế truyền thông và quảng cáo
Tác giả: Huỳnh Quốc Dũng
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2016
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  741.6
 
Giáo trình mô hình hóa và điều khiển trong điện tử công suất ứng dụng matlab - simulink
Tác giả: Lê Minh Phương, Phan Quốc Dũng
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2021
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.3170285
 
Giáo trình dịch máy
Tác giả: Nguyễn Lưu Thùy Ngân, Nghiêm Quốc Minh, Ngô Quốc Hưng
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2015
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  006.35
 
Hư hỏng sửa chữa gia cường công trình / Lê Văn Kiểm
Tác giả: Lê Văn Kiểm
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia TpHCM, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  690.24
 
Giáo trình Quay camera
Tác giả: Trần Minh Hùng, Nguyễn Quốc Anh
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2016
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  777
 
Những vấn đề pháp lý phóng viên cần quan tâm
Tác giả: Gia Hi Phan
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2016
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  343.0998
 
Lý luận giảng dạy tiếng Anh
Tác giả: Trần Quốc Thao
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia TPHCM, 2020
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.007
 
Gia Định Báo - tờ báo Việt ngữ đầu tiên
Tác giả: Lê Thị Nhàn, Nguyễn Văn Hà, Ưng Sơn Ca
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  079
 

Truy cập nhanh danh mục