Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
21-30 trong số 1195 kết quả
Giáo trình Sinh hóa học. Phần 1- Sinh hóa học tĩnh
Tác giả: Đinh Ngọc Loan, Đỗ Hiếu Liêm, Lê Thị Phương Hồng, Nguyễn Phước Nhuận, Phan Thế Đồng
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  572
 
Nghiên cứu khoa học trong chăn nuôi thú y
Tác giả: Dương Duy Đồng, Hồ Thị Kim Hoa, Lê Thanh Hiền, Nguyễn Tiến Thành, Trần Thị Dân, Võ Thị Trà An
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  636.0072
 
Sinh học tế bào
Tác giả: Bùi Trang Việt
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia TPHCM, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  571.6
 
Giáo trình Luật thương mại quốc tế
Tác giả: Mai Hồng Quỳ, Trần Việt Dũng
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia TPHCM, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  343.087
 
Các phương pháp gia công đặc biệt
Tác giả: Phạm Ngọc Tuấn, Nguyễn Văn Tường
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  670
 
Giáo trình sinh hóa học. Phần 2 - trao đổi chất và năng lượng
Tác giả: Nguyễn Phước Nhuận, Đỗ Hiếu Liêm, Huỳnh Thị Bạch Yến
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  572
 
Miễn dịch học : Chức năng và các bất thường của hệ miễn dịch
Tác giả: Trần Văn Hiếu
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2019
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  616.079
 
Kế toán giá thành
Tác giả: Phan Đức Dũng
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  657.42
 
Tâm lý học tư pháp : tài liệu học tập dành cho sinh viên chuyên ngành luật
Tác giả: Lê Nguyên Thanh, Nguyễn Huỳnh Bảo Khánh, Phạm Thái, Trần Thị Quang Vinh
Xuất bản: TPHCM: Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2016
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  340.19
 
Tâm lý học tư pháp : tài liệu học tập dành cho sinh viên chuyên ngành luật
Tác giả: Lê Nguyên Thanh, Nguyễn Huỳnh Bảo Khánh, Phạm Thái, Trần Thị Quang Vinh
Xuất bản: TPHCM: Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2016
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  340.19
 

Truy cập nhanh danh mục