Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 8 kết quả
Handbook for green housing : climate-adapted and energy efficient building solutions for ho chi minh city. Edition 1- To...
Tác giả: Chesse C, Schwede D, M Waibel
Xuất bản: Hà Nội: Giao thông Vận tải, 2011
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in
ddc:  690.8924
 
Từ điển kế toán - kiểm toán thương mại Anh - Việt
Tác giả: Khải Nguyên, Vân Hạnh
Xuất bản: Hà Nội: Giao Thông Vận Tải, 2007
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in
ddc:  657.03
 
Từ điển tài chính Anh - Việt
Tác giả: Nguyễn Thanh Thuận, Nguyễn Thành Danh
Xuất bản: Hà Nội: Giao Thông Vận Tải, 2008
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in
ddc:  332.03
 
Từ điển vật lý Anh- Anh Việt ( Định nghĩa - Giải thích - Minh họa )
Tác giả: Phan Sơn, Hoàng Thanh Toản
Xuất bản: TpHCM: Giao Thông Vận Tải, 2005
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in
ddc:  530.03
 
Từ điển Công nghệ sinh học và Y sinh học Anh- Anh - Việt = English Vietnamese Dictionary of Biology and Mediccal - Biolo...
Tác giả: Châu Văn Trung
Xuất bản: TpHCM: Giao Thông Vận Tải, 2006
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in
ddc:  570.3
 
Từ điển kế toán kiểm toán thương mại Anh - Việt = Accounting auditing commercial dictionary English - Vietnamese
Tác giả: Khải Nguyên, Vân Hạnh
Xuất bản: Hà Nội: Giao thông Vận tải, 2009
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in
ddc:  657.03
 
Sổ tay hàng hải = Masters' & deck officers' handbook. Tập 1
Tác giả: Tiếu Văn Kinh
Xuất bản: Hà Nội: Giao thông vận tải, 2010
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  387.5
 
Sổ tay hàng hải = Masters' & deck officers' handbook. Tập 1
Tác giả: Tiếu Văn Kinh
Xuất bản: Hà Nội: Giao thông vận tải, 2010
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  387.5
 
1

Truy cập nhanh danh mục