Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 8 kết quả
Từ điển Công nghệ sinh học và Y sinh học Anh- Anh - Việt = English Vietnamese Dictionary of Biology and Mediccal - Biolo...
Tác giả: Châu Văn Trung
Xuất bản: TpHCM: Giao Thông Vận Tải, 2006
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in
ddc:  570.3
 
Từ điển sinh học
Tác giả: Tác giả tập thể
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2000
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in
ddc:  570.3
 
Từ điển công nghệ sinh học : Việt - Pháp - Anh
Tác giả: Nguyễn Ngọc Hải
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 1997
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in
ddc:  570.3
 
Từ điển sinh học Anh Việt & Việt Anh (khoảng 50.000 thuật ngữ) = : English - Vietnamese and Vietnammese - English dictio...
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ thuật, 2004
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in
ddc:  570.3
 
Henderson's dictionary of biology
Tác giả: Eleanor Lawrence
Xuất bản: Harlow England New York: Pearson Benjamin Cummings Prentice Hall, 1920
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  570.3
 
Critical biogeochemical functions in the subsurface are associated with bacteria from new phyla and little studied linea...
Tác giả:
Xuất bản: Washington DC Oak Ridge Tenn: United States Dept of Energy Office of Science Distributed by the Office of Scientific and Technical Information US Dept of Energy, 2015
Bộ sưu tập: Metadata
ddc:  570.3
 
Từ điển sinh học Anh - Việt
Tác giả: Nguyễn Quang Huy, Bích Hà
Xuất bản: Đồng Nai: Đồng Nai, 1997
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in
ddc:  570.3
 
Từ điển sinh học : đại cương và phân tử
Tác giả: Đặng Dương Bằng, Lê Đình Lương, Nguyễn Bá
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ thuật, 1991
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in
ddc:  570.3
 
1

Truy cập nhanh danh mục