Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 11 kết quả
Accounting : Concepts, Procedures, Applications
Tác giả: Donald J Guerrieri
Xuất bản: USA: Glencoe, 1993
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  657
 
Computerized Accounting
Tác giả: Emma Jo Spiegelberg
Xuất bản: USA: Glencoe, 1995
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  657.0285
 
College Mathematics with Business Applications
Tác giả: Kathleen N Noble
Xuất bản: USA: Glencoe, 1997
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  650.01513
 
Computer Operations : Procedures and Management
Tác giả:
Xuất bản: USA: Glencoe, 1992
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.05
 
College Accounting
Tác giả:
Xuất bản: USA: Glencoe, 1995
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  657
 
Math and dosage calculations for health occupations
Tác giả: Renee A Dawe
Xuất bản: : Glencoe, 1993
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  615.10151
 
Mathematics For Business and Personal Finance
Tác giả: Walter H Lance, Temoleon G Rousos
Xuất bản: USA: Glencoe, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  650.01513
 
Carpentry and building construction
Tác giả: John Louis Feirer, Mark Feirer, Gilbert R Hutchings
Xuất bản: New York NY: Glencoe McGrawHill, 1997
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  694
 
Technology today and tomorrow
Tác giả: Sharon A Brusic, Jame F Fales, Vincent F Kuetemeyer
Xuất bản: USA: Glencoe McgrawHill, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  600
 
Production systems technology
Tác giả: Henry R Harms, Dennis Kroon
Xuất bản: USA: Glencoe McgrawHill, 1992
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  600
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục