Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
31-40 trong số 12655 kết quả
Nghiên cứu giải pháp giảm thiểu tác động môi trường trong thi công đường giao thông nông thôn
Tác giả: Nguyễn Nhật Duy, Nguyễn Mạnh Hùng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  363.7
 
Ô nhiễm không khí ở TP. HCM, nguyên nhân và biện pháp giảm thiểu
Tác giả: Tô Thị Thúy Hằng, Hoàng Hưng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  363.7392
 
Nghiên cứu và đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến hoạt động nuôi trồng thủy sản tại Tiền Giang
Tác giả: Lê Thị Thúy Hằng, Hoàng Hưng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  363.73874
 
Đánh giá hiệu quả của chương trình di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm có quy mô vừa và nhỏ trên địa bàn TP. HCM (điển...
Tác giả: Nguyễn Việt Hương, Đinh Xuân Thắng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.408
 
Đánh giá hiệu quả xử lý của các lò đốt chất thải nguy hại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Tác giả: Lê Hoàng Khanh, Nguyễn Trung Việt
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  628.4457
 
Áp dụng mô hình Breeze ISCST3 để đánh giá mức độ ô nhiễm và đề xuất các giải pháp quản lý chất lượng không khí cho KCN N...
Tác giả: Nguyễn Thị Ánh Loan, Lê Hoàng Nghiêm
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  363.7392
 
Nghiên cứu xây dựng chính sách hỗ trợ di dời các cơ sở sản xuất gạch thủ công trên địa bàn quận 9, TP. HCM
Tác giả: Lê Thị Hoàng Mai, Nguyễn Xuân Trường
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  658.408
 
Nghiên cứu đề xuất các giải pháp quy hoạch hệ thống thoát nước và xử lý nước thải sinh hoạt đáp ứng nhu cầu phát triển t...
Tác giả: Phạm Văn Ngọ, Nguyễn Xuân Trường
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  628.3
 
Khảo sát khả năng kết hợp nấm phân huỷ tannin và cellulose với chế phẩm enzyme enchoice để tăng cường sinh học trong quá...
Tác giả: Nguyễn Thị Hoàng Oanh, Nguyễn Hoài Hương
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  631.875
 
Đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường cho các cơ sở sản xuất nằm ngoài khu công nghiệp ở huyện ...
Tác giả: Trực Như Quyên, Phạm Hồng Nhật
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.408
 

Truy cập nhanh danh mục