Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 230 kết quả (0.6199953 giây)
Principles of Environmental Sciences [electronic resource]
Tác giả: Boersema Jan J,
Thông tin xuất bản: Dordrecht : Springer Netherlands , 2009
Ký hiệu phân loại: 363.7
ISBN: 9781402091582
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 67049 Định dạng: PDF
Principles of Environmental Science and Technology. [electronic resource]
Tác giả: Saravanan K,
Ký hiệu phân loại: 363.7
ISBN: 9788122415841
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 70782 Định dạng: PDF
Nghiên cứu giải pháp giảm thiểu tác động môi trường trong thi công đường giao thông nông thôn
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2012
Ký hiệu phân loại: 363.7
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 72415 Định dạng: PDF
A comprehensive laboratory manual for environmental science and engineering [electronic resource]
Ký hiệu phân loại: 363.7
ISBN: 9788122426915
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 80312 Định dạng: PDF
Nghiên cứu thực trạng ô nhiễm và đề xuất biện pháp bảo vệ môi trường phù hợp cho các cơ sở sản xuất sơn mài trên địa bàn...
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2012
Ký hiệu phân loại: 363.7
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 72436 Định dạng: PDF
Biện pháp nâng cao nhận thức của con người về môi trường ở Việt Nam
Tác giả: Trần Minh Quân,
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2011
Ký hiệu phân loại: 363.7
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Principles of environmental science : Inquiry and applications
Thông tin xuất bản: Boston : McGrawHillHigher Education , 2006
Ký hiệu phân loại: 363.7
ISBN: 0072823399
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Twilight of the machines [electronic resource]
Tác giả: Zerzan John,
Thông tin xuất bản: Port Townsend WA : Feral House , 2008
Ký hiệu phân loại: 363.7
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 70138 Định dạng: PDF
Nghiên cứu thực hiện sản xuất sạch hơn cho quy trình sản xuất công nghiệp nguyên liệu thức ăn chăn nuôi từ phụ phẩm chế ...
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2013
Ký hiệu phân loại: 363.7
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 75323 Định dạng: PDF
Tác động của công trình thủy lợi Dầu Tiếng đến môi trường tự nhiên và xã hội quanh vùng
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2012
Ký hiệu phân loại: 363.7
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 72433 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục