Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 68 kết quả
Viking longship
Tác giả: Keith Durham
Xuất bản: Oxford: Osprey, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  623.821
 
Centurion universal tank 1943-2003
Tác giả: Simon Dunstan
Xuất bản: Oxford: Osprey, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  623.74752
 
Infantry mortars of World War 2
Tác giả: John Norris, Robert Calow
Xuất bản: Oxford: Osprey, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  623.4209044
 
Renaissance war galley, 1470-1590
Tác giả: Angus Konstam
Xuất bản: Oxford: Osprey, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  623.821
 
Union River ironclad 1861-65
Tác giả: Angus Konstam
Xuất bản: Oxford: Osprey, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  623.82250973
 
M10 and M36 tank destroyers 1942-53
Tác giả: Steven J Zaloga, Michael Badrocke
Xuất bản: Oxford: Osprey, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  623.747520973
 
The pirate ship, 1660-1730
Tác giả: Angus Konstam, Tony Bryan
Xuất bản: Oxford: Osprey, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  623.8209032
 
German light cruisers 1939-45
Tác giả: Gordon Williamson, Ian Palmer
Xuất bản: Oxford: Osprey, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  623.8253
 
Armored units of the russian civil war : Red Army
Tác giả: David Bullock, Andrei Aksenov, Peter Sarson
Xuất bản: Oxford: Osprey, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
 
Bell UH-1 Huey 'Slicks' 1962-75
Tác giả: Chris Bishop, Michael Badrocke
Xuất bản: Oxford: Osprey, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  623.746047
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục