Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 138 kết quả
Knight : the warrior and world of chivalry
Tác giả: Robert W Jones
Xuất bản: Oxford Long Island City NY: Osprey, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  394
 
M26/M46 Pershing Tank 1943-53
Tác giả: Steven J Zaloga
Xuất bản: Oxford: Osprey, 2000
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  358.18830973
 
Union Monitor, 1861-65
Tác giả: Angus Konstam, Tony Bryan
Xuất bản: Oxford: Osprey, 2002
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
 
Siege weapons of the Far East. 2, AD 960-1644
Tác giả: Stephen R Turnbull, Wayne Reynolds
Xuất bản: Oxford: Osprey, 2002
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  355.8095
 
The 25-pounder field gun 1939-72
Tác giả: Chris Henry, Mike Fuller
Xuất bản: Oxford: Osprey, 2002
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  358.12821
 
Cadillac Gage V-100 Commando, 1960-71
Tác giả: R Lathrop, J McDonald
Xuất bản: Oxford: Osprey, 2002
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  355.83
 
M8 Grayhound Light Armored Car 1941-91
Tác giả: Steven J Zaloga, Tony Bryan
Xuất bản: Oxford: Osprey, 2002
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  358.1883
 
1: Field Artillery
Tác giả: Chris Henry, Brian Delf
Xuất bản: Oxford: Osprey, 2002
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
 
German heavy cruisers, 1939-45
Tác giả: Gordon Williamson, Ian Palmer
Xuất bản: Oxford: Osprey, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
 
M4 (76mm) Sherman medium tank 1943-65
Tác giả: Steven J Zaloga, Jim Laurier
Xuất bản: Oxford: Osprey, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  358.18830973
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục