Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
61-70 trong số 323 kết quả
Sikorsky UH-60 Black Hawk
Tác giả: Chris Bishop, Jim Laurier
Xuất bản: Oxford: Osprey, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  623.746047
 
Roman battle tactics, 109 BC-AD 313
Tác giả: Ross Cowan, Adam Hook
Xuất bản: Oxford: Osprey, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  355.40937
 
Kriegsmarine coastal forces
Tác giả: Gordon Williamson, Ian Palmer
Xuất bản: Oxford New York: Osprey, 2009
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  940.545943
 
Staghound armored car, 1942-62
Tác giả: Steve Zaloga, Peter Bull
Xuất bản: Oxford New York: Osprey, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  623.7475
 
German battleships, 1914-18 (2) : Kaiser, König and Bayern classes
Tác giả: Gary Staff, Paul Wright
Xuất bản: Oxford New York: Osprey, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  623.8252
 
British motor gun boat, 1939-45
Tác giả: Angus Konstam, Tony Bryan
Xuất bản: Oxford Long Island City NY: Osprey, 2010
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  940.545941
 
Tora! Tora! Tora! : Pearl Harbor 1941
Tác giả: Mark Stille
Xuất bản: Oxford Long Island City NY: Osprey, 2011
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  940.5426693
 
The SAS in World War II
Tác giả: Gavin Mortimer
Xuất bản: Oxford: Osprey, 2011
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  940.54
 
Soldiers of the dragon : Chinese armies 1500 BC-AD 1840
Tác giả: Chris Peers
Xuất bản: Oxford New York: Osprey, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  355.00951
 
The age of Charlemagne warfare in Western Europe 750-1000 AD
Tác giả: David Nicolle
Xuất bản: London: Osprey, 1984
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  623.094
 

Truy cập nhanh danh mục