Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 27 kết quả
M1 abrams : main battle tank 1982-1992
Tác giả: Steven J Zaloga, Peter Sarson
Xuất bản: London: Osprey publishing, 1993
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  623.74752
 
Amtracs : US amphibious assault vehicles
Tác giả: Steve Zaloga, Mike Badrocke, Tere Hadler
Xuất bản: UK: Osprey Publishing, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  623.7475
 
U S field artillery of World War II
Tác giả: Steve Zaloga
Xuất bản: Oxford: Osprey Publishing, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  623.4
 
LAV-25 : The Marine Corps' Light Armored Vehicle
Tác giả: James D'Angina, Henry Morshead
Xuất bản: Botley Oxford: Osprey Publishing, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  623.7475
 
The Miracle of Honey - Practical Tips for Health, Home & Beauty [electronic resource]
Tác giả: Penny Stanway Author
Xuất bản: GB: Osprey Publishing Ltd, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (epub)
ddc:  641.68
 
U-boats of the Kaiser's navy
Tác giả: Gordo Williamson
Xuất bản: Oxford: Osprey Publishing Ltd, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  623.82570943
 
German E-boats 1939-45 [electronic resource]
Tác giả: Gordon Williamson
Xuất bản: : Osprey Publishing Ltd, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
 
German Battleships 1939-45 [electronic resource]
Tác giả: Gordon Williamson
Xuất bản: : Osprey Publishing Ltd, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
 
German Pocket Battleships 1939-45 [electronic resource]
Tác giả: Gordon Williamson
Xuất bản: : Osprey Publishing Ltd, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
 
German Destroyers 1939-45 [electronic resource]
Tác giả: Gordon Williamson
Xuất bản: : Osprey Publishing Ltd, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục