Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 33 kết quả
The Boer War
Tác giả: Martin Marix Evans
Xuất bản: : Osprey Publishing, 1999
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  968.048
 
Fredericksburg 1862 : "Clear the way!"
Tác giả: Carl Smith
Xuất bản: Oxford: Osprey Publishing, 1999
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  973.7
 
Chancellorsville 1863 : Jackson's lightning strike
Tác giả: Carl Smith
Xuất bản: Oxford: Osprey Publishing, 1998
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  973.7
 
Shiloh 1862 : the death of innocence
Tác giả: James R Arnold
Xuất bản: Oxford: Osprey Publishing, 1998
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  973.7
 
Gravelotte-St-Privat 1870 : end of the second empire
Tác giả: Philipp Elliot-Wright
Xuất bản: Oxford: Osprey Publishing, 1993
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  943.08
 
Wolf pack : the story of the U-boat in World War II
Tác giả: Gordon Williamson, Ian Palmer, Dark Pavlović
Xuất bản: Oxford: Osprey Publishing, 2005
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  940.54510943
 
The T-34 tank
Tác giả: Steven J Zaloga, Mike Chappell, James Grandsen
Xuất bản: London: Osprey Publishing, 1980
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  940.54
 
German Infantryman Versus Soviet Rifleman : Barbarossa 1941
Tác giả: David Campbell
Xuất bản: Oxford New York: Osprey Publishing, 2014
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  940.5421
 
Foot Grenadiers of the Imperial Guard
Tác giả: Charles Grant, Michael Roffe
Xuất bản: Reading: Osprey Publishing, 1971
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  940.2
 
Japanese Army of World War II
Tác giả: Philip Warner
Xuất bản: Reading: Osprey Publishing, 1973
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  940.54
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục