Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
21-30 trong số 88 kết quả
Japanese Army of World War II
Tác giả: Philip Warner
Xuất bản: Reading: Osprey Publishing, 1973
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  940.54
 
The English Civil War armies
Tác giả: Peter Young
Xuất bản: Reading: Osprey Publishing, 1973
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  942.06
 
The King's Regiment
Tác giả: Gilbert Alan Shepperd, Michael Roffe
Xuất bản: Reading: Osprey Publishing, 1973
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  356
 
The Russian Army of the Crimea
Tác giả: Albert Seaton, Michael P Roffe
Xuất bản: Reading: Osprey Publishing, 1973
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  947
 
Napoleon's Egyptian campaigns, 1798-1801
Tác giả: Michael Barthorp
Xuất bản: London: Osprey Publishing, 1978
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  940.27
 
The Royal Artillery
Tác giả: W Y Carman
Xuất bản: Reading: Osprey Publishing, 1973
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  358
 
Montcalm's army
Tác giả: Martin Windrow
Xuất bản: Reading: Osprey Publishing, 1973
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  973.2
 
The Black Brunswickers
Tác giả: Otto von Pivka
Xuất bản: Reading: Osprey Publishing, 1973
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  940.2
 
The Austro-Hungarian army of the Napoleonic wars
Tác giả: Albert Seaton
Xuất bản: Reading: Osprey Publishing, 1973
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  940.2
 
The American Provincial Corps 1775-1784
Tác giả: Philip R N Katcher
Xuất bản: Reading: Osprey Publishing, 1973
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  973.3
 

Truy cập nhanh danh mục