Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 18 kết quả
Rebels & redcoats : the American revolutionary war
Tác giả: Hugh Bicheno
Xuất bản: London: HarperCollins, 2003
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  973.3
 
The first salute
Tác giả: Barbara Wertheim Tuchman
Xuất bản: Thorndike Me: Thorndike, 1989
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  973.3
 
George Washington's war : the forging of a Revolutionary leader and the American presidency
Tác giả: Bruce Chadwick
Xuất bản: Naperville Ill: Sourcebooks, 2004
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  973.3
 
The counter-revolution of 1776 : slave resistance and the origins of the United States of America
Tác giả: Gerald Horne
Xuất bản: New York: New York University Press, 2014
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  973.3
 
Cradle of Violence : How Boston's Waterfront Mobs Ignited the American Revolution
Tác giả: Russell Bourne
Xuất bản: New Jersey: Wiley Chichester John Wiley, 2006
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  973.3
 
As if an enemy's country : the British occupation of Boston and the origins of revolution
Tác giả: Richard Archer
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2010
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  973.3
 
American Revolution : almanac
Tác giả: Barbara C Bigelow, Stacy A McConnell
Xuất bản: Detroit: UXL, 2000
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  973.3
 
Encyclopedia of the American Revolution
Tác giả: Mark Mayo Boatner
Xuất bản: Mechanicsburg Pa: Stackpole Books, 1994
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  973.3
 
The American Provincial Corps 1775-1784
Tác giả: Philip R N Katcher
Xuất bản: Reading: Osprey Publishing, 1973
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  973.3
 
The men who lost America : British leadership, the American Revolution, and the fate of the empire
Tác giả: Andrew Jackson O'Shaughnessy
Xuất bản: New Haven: Yale University Press, 2013
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  973.3
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục