Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 190 kết quả
Quy trình kỹ thuật xác định độ lún công trình dân dụng và công nghiệp bằng phương pháp đo cao hình học : TCXDVN271:2002 : Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam
Tác giả: Bộ xây dựng
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  690.0218
 
Chỉ dẫn tính toán thành phần động của tải trọng gió theo TCVN 2737 : 1995 : TCXD 229:1999 : Tiêu chuẩn Việt Nam
Tác giả: Bộ xây dựng
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  690.0218
 
Kỹ thuật thi công và nghiệm thu kết cấu bêtông và bêtông cốt thép
Tác giả: Bộ xây dựng
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  624
 
Máy xây dựng
Tác giả: Vũ Minh Khương, Nguyễn Đăng Cường
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  690.0284
 
Tổ chức thi công xây dựng
Tác giả: Lê Hồng Thái
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  690.0684
 
Những giải pháp an toàn trong xây dựng
Tác giả: Nguyễn Bá Dũng
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  690.22
 
Giáo trình Vật liệu xây dựng
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2012
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  624.18
 
Quản lý dự án xây dựng
Tác giả: Đỗ Thị Xuân Lan
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  690.0684
 
Máy và thiết bị xây dựng
Tác giả: Nguyễn Văn Hùng
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  690.028
 
Giáo trình kinh tế xây dựng
Tác giả: Bùi Mạnh Hùng, Nguyễn Thị Mai
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2003
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  338.47624
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục