Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 29 kết quả
Trắc địa xây dựng thực hành
Tác giả: Vũ Thặng
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  526.9024624
 
Công tác trắc địa trong giám sát thi công xây dựng công trình
Tác giả: Phạm Văn Chuyên
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  526.9024624
 
Xác suất và thống kê (dùng cho sinh viên ngành xây dựng và kỹ thuật hạ tầng)
Tác giả: Ninh Quang Hải, Nguyễn Kim Chà
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  519
 
Hướng dẫn trả lời câu hỏi và giải bài tập trắc địa
Tác giả: Phạm Văn Chuyên
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  526.1
 
Đo đạc
Tác giả: Phạm Văn Chuyên
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  526.9
 
Hướng dẫn trả lời câu hỏi và giải bài tập trắc địa
Tác giả: Phạm Văn Chuyên
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  526.1
 
Cơ sở lý thuyết đàn hồi
Tác giả: Nguyễn Văn Phượng
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  531.382
 
Hóa học vô cơ và vật liệu vô cơ
Tác giả: Trương Văn Ngà
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  546
 
Hướng dẫn sử dụng phần mềm GIS ARC/INFO
Tác giả: Nguyễn Thế Thận, Trần Công Yên
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  526.0285
 
Tính kết cấu theo phương pháp tối ưu
Tác giả: Võ Như Cầu
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  519
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục