Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 44 kết quả
Thống kê doanh nghiệp nông nghiệp
Tác giả: Ngô Thị Thuận
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Nông nghiệp Hà Nội, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.502465
 
Marketing nông nghiệp : Giáo trình
Tác giả: Nguyễn Nguyên Cự, Đặng Văn Tiến, Đỗ Thành Sương, Hoàng Ngọc Bích
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Nông nghiệp Hà Nội, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  338.10688
 
Khí tượng nông nghiệp : giáo trình
Tác giả: Lê Quang Vĩnh, Nguyễn Thanh Bình, Trần Đức Hạnh
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Nông nghiệp Hà Nội, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  630.2515
 
Giáo trình chính sách nông nghiệp
Tác giả: Phạm Vân Đình (chủ biên), Dương Văn Hiểu, Nguyễn Phượng Lê
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Nông nghiệp Hà Nội, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  338.18
 
Quản trị rủi ro trong các cơ sở sản xuất kinh doanh nông nghiệp
Tác giả: Bùi Thị Gia, Trần Hữu Cường
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Nông nghiệp Hà Nội, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  630.681
 
Giáo trình Vật lý : dùng cho ngành Nông, Lâm, Ngư nghiệp
Tác giả: Đoàn Văn Cán, Trần Đình Đông
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Nông nghiệp Hà Nội, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530
 
Kỹ thuật sấy nông sản : Giáo trình
Tác giả: Phạm Xuân Vượng, Trần Như Khuyên
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Nông nghiệp Hà Nội, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.0284
 
Bệnh nội khoa gia súc
Tác giả: Chu Đức Thắng, Hồ Văn Nam, Phạm Ngọc Thạch
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Nông nghiệp I Hà Nội, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  636.2089
 
Giáo trình biện pháp sinh học trong bảo vệ thực vật : dùng cho hệ đại học
Tác giả: Đỗ Tấn Dũng, Hà Quang Hùng, Ngô Thị Xuyên, Nguyễn Văn Đĩnh, Phạm Bình Quyển, Phạm Văn Lẩm
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Nông nghiệp Hà Nội, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  632.96
 
Bảo quản nông sản : giáo trình
Tác giả: Nguyễn Mạnh Khải, Đinh Sơn Quang, Nguyễn Thị Bích Thuỷ
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Nông nghiệp, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  631.568
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục