Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 184 kết quả (0.3593765 giây)
Edward Elgar Publishing Limited marketing approach.
Tác giả: David Beirman,
Thông tin xuất bản: Australia : Allen Unwin , 2003
Ký hiệu phân loại: 338.4791
ISBN: 1865089117
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 17375 Định dạng: PDF
The genesis chronicles : the evolution of humankind
Tác giả: McBride Glen,
Thông tin xuất bản: St Leonards NSW : Allen Unwin , 2000
Ký hiệu phân loại: 599.938
ISBN: 1865081086
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Chemical palace
Tác giả: McGregor Fiona,
Thông tin xuất bản: Crows Nest NSW : Allen Unwin , 2002
Ký hiệu phân loại: 823.914
ISBN: 1865087645 (pbk.)
Bộ sưu tập: Văn học
101 ways to boost your business
Tác giả: Griffiths Andrew,
Thông tin xuất bản: Crows Nest NSW : Allen Unwin , 2006
Ký hiệu phân loại: 658.155
ISBN: 1741750067 :
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 31614 Định dạng: PDF
Producing videos : a complete guide
Tác giả: Mollison Martha,
Thông tin xuất bản: Crows Nest NSW : Allen Unwin , 2003
Ký hiệu phân loại: 791.450232
ISBN: 1865089168
ID: 34858 Định dạng: PDF
101 ways to really satisfy your customers [electronic resource]
Tác giả: Griffiths Andrew,
Thông tin xuất bản: Crows Nest NSW : Allen Unwin , 2006
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN: 0071413588
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 37120 Định dạng: PDF
Manhattan to Baghdad : despatches from the frontline in the War on Terror
Tác giả: McGeough Paul,
Thông tin xuất bản: Crows Nest NSW : Allen Unwin , 2003
Ký hiệu phân loại: 973.931
ISBN: 1741140250
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
ID: 40169 Định dạng: PDF
Sex, bombs and burgers : how war, porn and fast food created technology as we know it
Tác giả: Nowak Peter,
Thông tin xuất bản: Crows Nest NSW : Allen Unwin , 2010
Ký hiệu phân loại: 306.46
ISBN: 1741758246
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 40793 Định dạng: PDF
101 ways to advertise your business
Tác giả: Griffiths Andrew,
Thông tin xuất bản: Crows Nest NSW : Allen Unwin , 2004
Ký hiệu phân loại: 659.1
ISBN: 1865089826
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 40899 Định dạng: PDF
Rogue economics : capitalism's new reality
Tác giả: Napoleoni Loretta,
Thông tin xuất bản: Crows Nest NSW : Allen Unwin , 2008
Ký hiệu phân loại: 364.168
ISBN: 9781741754780
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 40900 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục