Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 68 kết quả
Các văn bản quản lý nhà nước về bưu chính, viễn thông và tần số vô tuyến điện
Tác giả: Tổng cục bưu điện
Xuất bản: Hà Nội: Bưu Điện, 2002
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  343.099
 
Vi ba số . Tập 2
Tác giả: Tổng cục bưu điện
Xuất bản: Hà Nội: Bưu Điện, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.384151
 
Mạng số liên kết đa dịch vụ
Tác giả: Tổng cục bưu điện
Xuất bản: Hà Nội: Bưu Điện, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.382
 
Công nghệ truyền dẫn quang
Tác giả: Tổng cục bưu điện
Xuất bản: Hà Nội: Bưu Điện, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.38216
 
Sổ tay tra cứu mạng viễn thông
Tác giả: Tổng cục bưu điện
Xuất bản: Hà Nội: Bưu Điện, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.3821
 
Các văn bản quản lý nhà nước về Internet
Tác giả: Tổng cục bưu điện
Xuất bản: Hà Nội: Bưu Điện, 2002
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  343.099
 
Giáo trình điện thoại : dùng cho các trường công nhân bưu điện - hệ 18 tháng
Tác giả: Bùi Thị Nhuần
Xuất bản: Hà Nội: Bưu Điện, 2002
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  621.385
 
Kinh tế mạng và thương mại điện tử
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Bưu Điện, 2001
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  380
 
Nguồn điện cho các thiết bị viễn thông
Tác giả: Bùi Thanh Giang, Nguyễn Trọng Thành
Xuất bản: Hà Nội: Bưu Điện, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.38232
 
Quản trị kinh doanh trong thương mại điện tử
Tác giả: Vũ Hoàng Lien
Xuất bản: Hà Nội: Bưu Điện, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục