Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 22 kết quả (0.3500527 giây)
Interference in vehicle-to-vehicle communication networks - analysis, modeling, simulation and assessment
Thông tin xuất bản: : KIT Scientific Publishing , 2010
Ký hiệu phân loại: 621.38216
ISBN: 9783866445710
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Công nghệ truyền dẫn quang
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 1997
Ký hiệu phân loại: 621.38216
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Hệ thống chuyển mạch số : đánh giá độ tin cậy và phân tích hệ thống
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bưu Điện , 2002
Ký hiệu phân loại: 621.38216
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Chuyển mạch số và hệ thống quản lý mạng
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bưu Điện , 2002
Ký hiệu phân loại: 621.38216
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Công nghệ truyền dẫn quang
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bưu Điện , 2002
Ký hiệu phân loại: 621.38216
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
MPLS-Enabled Applications
Tác giả: Minei Ina,
Thông tin xuất bản: : John Wiley Sons , 2005
Ký hiệu phân loại: 621.38216
ISBN: 0470014539
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 12880 Định dạng: PDF
Optical Burst Switched Networks (Optical Networks)
Tác giả: P Jue Jason,
Thông tin xuất bản: Boston : Springer , 2005
Ký hiệu phân loại: 621.38216
ISBN: 0387237607
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 15848 Định dạng: PDF
Kỹ thuật truyền số liệu
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động Xã hội , 2009
Ký hiệu phân loại: 621.38216
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Problem-based learning in communication systems using MATLAB and simulink
Tác giả: Choi Kwonhue,
Thông tin xuất bản: : ,
Ký hiệu phân loại: 621.38216
ISBN: 1119060346
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Distributed source coding elektronisk ressurs : theory, algorithms, and applications
Thông tin xuất bản: Amsterdam Boston : Academic PressElsevier , 2009
Ký hiệu phân loại: 621.38216
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 38557 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục