Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 751 kết quả
Các văn bản pháp luật về vệ sinh môi trường và bảo vệ thực vật
Tác giả: Nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia
Xuất bản: Hà Nội: Chính Trị Quốc Gia, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  344.046
 
Bộ luật lao động của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Tác giả: Nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia
Xuất bản: Hà Nội: Chính Trị Quốc Gia, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  344.01
 
Bộ luật hình sự của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Tác giả: Nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia
Xuất bản: Hà Nội: Chính Trị Quốc Gia, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  345
 
Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Chính Trị Quốc Gia, 1998
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  341.2473
 
Luật hôn nhân và gia đình
Tác giả: Tác giả tập thể
Xuất bản: Hà Nội: Chính Trị Quốc Gia, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  346.015
 
Hệ thống các văn bản pháp luật về bảo hiểm và bảo vệ quyền lợi của người tham gia bảo hiểm 2003
Tác giả: Nhiều tác giả
Xuất bản: Hà Nội: Chính Trị Quốc Gia, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  346.08
 
Bách khoa tri thức quốc phòng toàn dân
Tác giả: Tác giả tập thể
Xuất bản: Hà Nội: Chính Trị Quốc Gia, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  355.00903
 
Việt Nam với tiến trình gia nhập tổ chức thương mại thế giới
Tác giả: Phan Thanh Phố
Xuất bản: Hà Nội: Chính Trị Quốc Gia, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  382.92
 
Giáo trình tư pháp quốc tế
Tác giả: Bành Quốc Tuấn,
Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2017
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  340.9
 
Thủy quân Triều Nguyễn (1802-1884) : sách chuyên khảo
Tác giả: Bùi Gia Khánh
Xuất bản: Hà Nội: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2018
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  959.7
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục