Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 66 kết quả (0.3281278 giây)
Digital signal processing
Tác giả: White Steve,
Thông tin xuất bản: Singapore Stamford CT : Delmar , c2000
Ký hiệu phân loại: 621.3822
ISBN: 0766815315
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Basic allied health statistics and analysis
Tác giả: Koch Gerda,
Thông tin xuất bản: Albany NY : Delmar , 2000
Ký hiệu phân loại: 610
ISBN: 0766810925
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 80534 Định dạng: PDF
Agribusiness : principles of management
Tác giả: Van Fleet David D,
Thông tin xuất bản: New York : Delmar , 2014
Ký hiệu phân loại: 630.68
ISBN: 1111544867
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 92999 Định dạng: PDF
Delmar's complete review for NCLEX-RN
Tác giả: Gauwitz Donna F,
Thông tin xuất bản: Australia : Delmar , 2015
Ký hiệu phân loại: 610.73076
ISBN: 1133282415
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 106827 Định dạng: PDF
Exploring Adobe InDesign CS5
Tác giả: Rydberg Terry,
Thông tin xuất bản: Clifton Park : Delmar , 2011
Ký hiệu phân loại: 686.22544536
ISBN: 1111130329
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 108303 Định dạng: PDF
Classroom manual for automotive electricity & electronics
Tác giả: Hollembeak Barry,
Thông tin xuất bản: New York : Delmar , 2011
Ký hiệu phân loại: 629.254
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 120638 Định dạng: PDF
Natef Standards Job Sheets Manual Transmissions A3
Tác giả: Erjavec Jack,
Thông tin xuất bản: New York : Delmar , 2010
Ký hiệu phân loại: 629.2
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 120739 Định dạng: PDF
Automotive Technology : A systems approach
Tác giả: Erjavec Jack,
Thông tin xuất bản: New York : Delmar , 2010
Ký hiệu phân loại: 629.2872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 120740 Định dạng: PDF
Strategies for including children with special needs in early childhood settings
Tác giả: Klein M Diane,
Thông tin xuất bản: Albany : Delmar , 2001
Ký hiệu phân loại: 371.9046
ISBN: 0827383525
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 137784 Định dạng: PDF
Clinical companion to accompany health assessment & physical examination
Thông tin xuất bản: New York : Delmar learning , 2006
Ký hiệu phân loại: 616.075
ISBN: 9781401872076
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục