Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 121 kết quả (0.234377 giây)
Audio Signal Processing
Tác giả: Vesa Valimaki Ed,
Ký hiệu phân loại: 621.3822
ISBN: 9783038423508
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Probabilistic Framework for Sensor Management
Tác giả: Huber Marco,
Thông tin xuất bản: : KIT Scientific Publishing , 2009
Ký hiệu phân loại: 621.3822
ISBN: 9783866444058
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Lý thuyết và xử lý tín hiệu
Tác giả: F de Coulon,
Ký hiệu phân loại: 621.3822
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Xử lý tín hiệu số
Tác giả: Hồ Anh Túy,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 1996
Ký hiệu phân loại: 621.3822
ISBN: 9786046700913
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Xử lý tín hiệu số
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam , 1999
Ký hiệu phân loại: 621.3822
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Xử lý số tín hiệu : phương pháp truyền thống kết hợp với phần mềm Matlab : T.1
Tác giả: Hồ Văn Sung,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam , 2003
Ký hiệu phân loại: 621.3822
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Xử lý số tín hiệu : phương pháp truyền thống kết hợp với phần mềm Matlab : T.2
Tác giả: Hồ Văn Sung,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam , 2003
Ký hiệu phân loại: 621.3822
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Thực hành xử lý số tín hiệu trên máy tính PC với MATLAB
Tác giả: Hồ Văn Sung,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2005
Ký hiệu phân loại: 621.3822
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Xử lý tín hiệu đa tốc độ và dàn lọc, lý thuyết và ứng dụng
Tác giả: Hồ Văn Sung,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2005
Ký hiệu phân loại: 621.3822
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Signal detection and estimation
Tác giả: Barka Mourad,
Thông tin xuất bản: : Artech House , 2005
Ký hiệu phân loại: 621.3822
ISBN: 1580530702
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 11852 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp
<<<<<<< HEAD
=======
>>>>>>> 4dd3666e1f9624b991919bcee3aaae2ca45fce52

Truy cập nhanh danh mục