Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 49 kết quả
Medical complications in physical medicine and rehabilitation
Tác giả: Diana D Cardenas, Thomas M Hooton
Xuất bản: New York: Demos Medical, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  617.103
 
Atlas of urinary cytopathology with histopathologic correlations elektronisk ressurs
Tác giả: Syed Z Ali
Xuất bản: New York: Demos Medical, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.60700223
 
Liver pathology
Tác giả: Linda D Ferrell, Sanjay Kakar
Xuất bản: New York: Demos Medical, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.3
 
Pocket handbook of spinal injections
Tác giả: Gautam Kothari, Anupam Sinha
Xuất bản: New York: Demos Medical, 2014
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  617.4
 
Neoplastic lesions of the skin / elektronisk ressur
Tác giả: Jos ̌ Plaza, Victor Prieto
Xuất bản: New York: Demos Medical, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.99477
 
Spinal cord injury
Tác giả: Thomas N Bryce
Xuất bản: New York: Demos Medical, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.7
 
Essentials of spinal cord medicine
Tác giả: Sunil Sabharwal
Xuất bản: New York: Demos Medical, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  617.4
 
Introduction to musculoskeletal ultrasound : getting started
Tác giả: Jeffrey A Strakowski
Xuất bản: New York: Demos Medical, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.7
 
Fundamentals of amputation care and prosthetics
Tác giả: Douglas Murphy
Xuất bản: New York: Demos Medical, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  617.5
 
Imaging anatomy of the human spine : a comprehensive atlas including adjacent structures
Tác giả: Scott E Forseen, Neil M Borden
Xuất bản: New York: Demos Medical, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  612.8
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục