Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 45 kết quả
Practical handbook of advanced interventional cardiology : tips and tricks
Tác giả: Thach Nguyen
Xuất bản: Malden Mass: Blackwell Pub, 2008
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  617.4
 
Color atlas of chemical peels
Tác giả: Pearl E Grimes, Maria P de Padova, A Tosti
Xuất bản: Heidelberg New York: Springer, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  617.4
 
The Greenberg rapid review : a companion to the 6th edition
Tác giả: Leonard I Kranzler, Mark S Greenberg
Xuất bản: New York: Thieme, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  617.4
 
Pocket handbook of spinal injections
Tác giả: Gautam Kothari, Anupam Sinha
Xuất bản: New York: Demos Medical, 2014
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  617.4
 
Atlas of urologic surgery
Tác giả: Frank Hinman
Xuất bản: Philadelphia: WB Saunders, 1998
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  617.4
 
Bariatric surgery : technical variations and complications
Tác giả: Michael Korenkov
Xuất bản: Heidelberg New York: Springer, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  617.4
 
Atlas of robotic urologic surgery
Tác giả: Li-Ming Su
Xuất bản: New York: Humana Press, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  617.4
 
Percutaneous renal surgery
Tác giả: Manoj Monga, Abhay Rané
Xuất bản: Chichester West Sussex UK: John Wiley Sons Ltd, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  617.4
 
Johns Hopkins textbook of cardiothoracic surgery
Tác giả: David D Yuh
Xuất bản: New York: McGrawHill Companies, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  617.4
 
Essentials of spinal cord medicine
Tác giả: Sunil Sabharwal
Xuất bản: New York: Demos Medical, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  617.4
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục