Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 4 kết quả (0.3281185 giây)
Risk Management for the Future - Theory and Cases [Elektronisk resurs]
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Croatia : IntechOpen , 2012
Ký hiệu phân loại: 658.404
ISBN: 953510571X
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 94995 Định dạng: PDF
Gel Electrophoresis - Principles and Basics[electronic resource]
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Sl : IntechOpen , 2012
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9789535104582
Bộ sưu tập: Tham khảo
ID: 158287 Định dạng: PDF
Lipid Peroxidation [electronic resource]
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Sl : IntechOpen , 2012
Ký hiệu phân loại: 572.57
ISBN: 953510716X
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 158288 Định dạng: PDF
Cell Death - Autophagy, Apoptosis and Necrosis[electronic resource]
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Sl : IntechOpen , 2015
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9789535122364
Bộ sưu tập: Tham khảo
ID: 158289 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục