Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 36 kết quả
Traditions & encounters : a brief global history. Volume I, From the Beginning to 1500
Tác giả: Jerry H Bentley, Heather Streets-Salter, Herbert F Ziegler
Xuất bản: Boston: McGraw Hill Higher Education, 2008
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  909
 
Traditions & encounters : a brief global history. Volume 2, From 1500 to the present
Tác giả: Jerry H Bentley, Heather Streets-Salter, Herbert F Ziegler
Xuất bản: Boston: McGraw Hill Higher Education, 2008
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  909
 
IELTS for Academic Purposes Practice Test with Audio CD
Tác giả: Malcolm Mann
Xuất bản: : Mcgraw Hill Higher Education, 2009
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428
 
Computers in the medical office
Tác giả: Susan M Sanderson
Xuất bản: Boston: McGraw Hill Higher Education, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  651.9610285
 
Business ethics : a real world approach
Tác giả: Andrew Ghillyer
Xuất bản: Boston: McGraw Hill Higher Education, 2010
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Bản in
ddc:  174.4
 
Beginning algebra
Tác giả: Stefan Baratto, Barry Bergman
Xuất bản: London: McGraw Hill Higher Education, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  512.9
 
Information security elektronisk ressurs : the complete reference
Tác giả: Mark Rhodes-Ousley
Xuất bản: New York: McGraw Hill Education, 2013
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (epub)
ddc:  005.8
 
Electric motors and control systems
Tác giả: Frank D Petruzella
Xuất bản: Boston: McGraw Hill Higher Education, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.46
 
Information security [electronic resource] : the complete reference
Tác giả: Mark Rhodes-Ousley
Xuất bản: New York: McGraw Hill Education, 2013
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.8
 
Annual editions : Business Ethics 07/08
Tác giả: John E RichardsonJohn E Richardson
Xuất bản: New York: McGraw Hill Higher Education, 2008
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Bản in
ddc:  174.4
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục