Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 320 kết quả (0.2031203 giây)
The Hun :scourge of God AD 375-565
Tác giả: Fields Nic,
Thông tin xuất bản: Oxford : Osprey , 2006
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9781846030253 (pbk.)
Bộ sưu tập: Tham khảo
Polish Winged Hussar, 1576-1775 [Book /]
Thông tin xuất bản: Oxford : Osprey , 2006
Ký hiệu phân loại: 357.109438
ISBN: 184176650X (pbk.)
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
The Russo-japanese War 1904-05 [Book /]
Tác giả: Ivanov A,
Thông tin xuất bản: Oxford : Osprey , 2004
Ký hiệu phân loại: 355.31094709041
ISBN: 1841767085
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
The First World War : the war to end all wars
Tác giả: Simkins Peter,
Thông tin xuất bản: Oxford : Osprey , 2003
Ký hiệu phân loại: 940.3
ISBN: 1841767387
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
ID: 41545 Định dạng: PDF
The Spanish Civil War, 1936-1939
Tác giả: Lannon Frances,
Thông tin xuất bản: Oxford : Osprey , 2002
Ký hiệu phân loại: 946.081
ISBN: 1841763691
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
ID: 74018 Định dạng: PDF
The Second World War.
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Oxford : Osprey , 2002
Ký hiệu phân loại: 940.54
ISBN: 1841762296
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
ID: 74026 Định dạng: PDF
The Falklands War, 1982
Tác giả: Anderson Duncan,
Thông tin xuất bản: Oxford England : Osprey , 2002
Ký hiệu phân loại: 997
ISBN: 1841764221
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
ID: 74068 Định dạng: PDF
The Napoleonic Wars: the empires fight back, 1808-1812
Tác giả: Fisher Todd,
Thông tin xuất bản: Oxford : Osprey , 2001
Ký hiệu phân loại: 940.27
ISBN: 1841762989
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
ID: 74127 Định dạng: PDF
The wars of Alexander the Great : 336-323 BC
Tác giả: Heckel Waldemar,
Thông tin xuất bản: Oxford : Osprey , 2002
Ký hiệu phân loại: 938.07092
ISBN: 1841764736
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
ID: 74670 Định dạng: PDF
Rome at war : AD 293-696
Tác giả: Whitby Michael,
Thông tin xuất bản: Oxford : Osprey , 2002
Ký hiệu phân loại: 937.08
ISBN: 1841763594
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
ID: 74671 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục