Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 236 kết quả
Ancient Tahitian Society
Tác giả:
Xuất bản: Hawaii: University of Hawaii Press, 1974
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  996.211
 
Cebuano for Beginners
Tác giả:
Xuất bản: Hawaii: University of Hawaii Press, 1971
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  499.21
 
Cebuano Grammar Notes
Tác giả:
Xuất bản: Hawaii: University of Hawaii Press, 1971
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  499.21
 
Da Kine Talk
Tác giả:
Xuất bản: Hawaii: University of Hawaii Press, 1972
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  427.95
 
Cebuano Grammar Notes
Tác giả: Maria V R Bunye, Elsa P Yap
Xuất bản: Hawaii: University of Hawaii Press, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  499.21
 
Cebuano for Beginners
Tác giả: Elsa P Yap, Maria V R Bunye
Xuất bản: Hawaii: University of Hawaii Press, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  499.21
 
Who owns the Crown lands of Hawaii?
Tác giả: Jon M Van Dyke
Xuất bản: Honolulu: University of Hawaii Press, c2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  346.9690432
 
Da Kine Talk From Pidgin to Standard English in Hawaii
Tác giả: Elizabeth Ball Carr
Xuất bản: Honolulu: University Press of Hawaii, 1972
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  427.95
 
Ōe and beyond : fiction in contemporary Japan
Tác giả: Philip Gabriel, Stephen Snyder
Xuất bản: Honolulu Hawaii: University of Hawaii Press, 1999
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.635
 
Archaeology of the Ryukyu Islands
Tác giả:
Xuất bản: HONOLULU HAWAII: University of Hawaii Press, 1969
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  952.2901
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục