Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 11 kết quả
Kafka on the shore
Tác giả: Hospital Station, James White cm
Xuất bản: : Vintage International, 2006
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  895.635
 
Dances with Sheep : The Quest for Identity in the Fiction of Murakami Haruki
Tác giả: Matthew Carl Strecher
Xuất bản: Ann Arbor MI: University of Michigan Press, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  895.635
 
"The Sting of Death" and Other Stories
Tác giả: Toshio Shimao
Xuất bản: Ann ArborMI: University of Michigan Press, 1985
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  895.635
 
Dance dance dance : a novel
Tác giả: Haruki Murakami, Alfred Birnbaum
Xuất bản: New York: Vintage Books, 1995
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  895.635
 
The life of an amorous woman, and other writings
Tác giả: Saikaku Ihara
Xuất bản: Norfolk Conn: New Directions, 1963
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.635
 
Ōe and beyond : fiction in contemporary Japan
Tác giả: Philip Gabriel, Stephen Snyder
Xuất bản: Honolulu Hawaii: University of Hawaii Press, 1999
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.635
 
The cape : and other stories from the Japanese Ghetto
Tác giả: Kenji Nakagami, Kenji Nakagami, Kenji Nakagami, Kenji Nakagami, Eve Zimmerman
Xuất bản: Berkeley Calif: Stone Bridge Press, 2008
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.635
 
A personal matter
Tác giả: Kenzaburō Ōe, John Nathan
Xuất bản: New York: Grove Press, 1969
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.635
 
“The Sting of Death" and Other Stories
Tác giả:
Xuất bản: : University of Michigan Press, 1985
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  895.635
 
Abe Kobo y la narrativa japonesa de posguerra
Tác giả:
Xuất bản: México: Colegio de Mexico, 1982
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  895.635
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục