Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 158 kết quả
Power and market : government and the economy
Tác giả: Murray Newton Rothbard
Xuất bản: Kansas City Kan: Sheed Andrews and McMeel, 1977
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  338.9
 
Walter Breen's Encyclopedia of U.S. and colonial proof coins, 1722-1977
Tác giả: Walter H Breen
Xuất bản: New York: FCI Press, 1977
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  737.4
 
Christianity and culture
Tác giả: TS Eliot
Xuất bản: New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1977
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  261
 
A farewell to arms
Tác giả: Homer Knox, Homer Robert Fagles (Translator) Bernard MW Knox (Introduction) cm
Xuất bản: : Scribner, 1977
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.52
 
Doctor Who and the Talons of Weng-Chiang
Tác giả: Terrance Dicks
Xuất bản: : W H Allen Co, 1977
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823
 
Secrets of the UFO
Tác giả: Don Elkins
Xuất bản: : LL Research, 1977
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  001
 
CIA Field Expedient Methods for Explosives Preperation
Tác giả:
Xuất bản: : Desert Pubns, 1977
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  662.2
 
Dr. Who & the Seeds of Doom
Tác giả: Philip Hinchcliffe
Xuất bản: : Pinnacle Books, 1977
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823
 
Cloudburst
Tác giả: Vic Marks, Turner Ted
Xuất bản: : Cloudburst Press, 1977
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  690.89
 
Look back to earth
Tác giả: Don Pfeil
Xuất bản: New York: Manor Books, 1977
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục