Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 541 kết quả (0.6406582 giây)
Thúc đẩy phát triển công nghiệp tại Long An - Hiện trạng và giải pháp
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 1999
Ký hiệu phân loại: 338.9
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 1035 Định dạng: PDF
Giáo trình quản lý nhà nước về kinh tế
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động Xã hội , 2005
Ký hiệu phân loại: 338.9
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Cơ sở khoa học của một số vấn đề trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam đến năm 2010 và tầm nhìn 2020 : s...
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia , 2001
Ký hiệu phân loại: 338.9
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Chính sách công nghiệp và thương mại của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập : Tập 1
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thanh Hóa , 2004
Ký hiệu phân loại: 338.9
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Giáo trình kinh tế phát triển
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động Xã hội , 2006
Ký hiệu phân loại: 338.9
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Chính sách công nghiệp và thương mại của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập : T.2
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thanh Hóa , 2004
Ký hiệu phân loại: 338.9
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Entering the 21st century : World development report, 1999/2000
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: USA : World Bank Oxford University Press , 2000
Ký hiệu phân loại: 338.9
ISBN: 9780195211245
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Về khoa học kinh tế 1981-1990 : Các thuyết trình tại lễ trao giải thưởng Nobel
Tác giả: Maler Goran,
Thông tin xuất bản: : Chính Trị Quốc Gia , 2000
Ký hiệu phân loại: 338.9
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Các thuyết trình trao giải thưởng Nobel về khoa học kinh tế 1991 - 1995
Tác giả: Persson Torsten,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia , 2000
Ký hiệu phân loại: 338.9
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Kinh tế phát triển
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động , 2007
Ký hiệu phân loại: 338.9
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 19450 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục