Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 15 kết quả (0.6099678 giây)
The anarchist arsenal : improvised incendiary and explosives techniques
Tác giả: Harber David,
Thông tin xuất bản: Boulder Colo : Paladin Press , c1990
Ký hiệu phân loại: 662.2
ISBN: 0873645804
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Explosives detection canines and homeland security : background and analyses
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: : ,
Ký hiệu phân loại: 662.2
ISBN: 1536101907 (pbk.)
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Chemistry of high-energy materials
Tác giả: Klapotke Thomas M,
Thông tin xuất bản: : ,
Ký hiệu phân loại: 662.2
ISBN: 9783110273588
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Explosives
Tác giả: Meyer Rudolf,
Thông tin xuất bản: Weinheim : WileyVCH , 2007
Ký hiệu phân loại: 662.2
ISBN: 3527316566
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 31525 Định dạng: PDF
Aspects of explosives detection [electronic resource]
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: London : Academic , 2008
Ký hiệu phân loại: 662.2
ISBN: 0123745330
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 31607 Định dạng: PDF
Explosives
Tác giả: Meyer Rudolf,
Thông tin xuất bản: Germany : WileyVCH , 2002
Ký hiệu phân loại: 662.2
ISBN: 3527302670
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 47970 Định dạng: PDF
Explosives
Tác giả: Meyer Rudolf,
Thông tin xuất bản: : WileyVCH Verlag GmbH Co KGaA , 2002
Ký hiệu phân loại: 662.2
ISBN: 9783527600519
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 61856 Định dạng: PDF
Professional Homemade Cherry Bombs and Other Fireworks
Tác giả: Abursci Joseph,
Thông tin xuất bản: : Desert Pubns , 1979
Ký hiệu phân loại: 662.2
ISBN: 0879475420
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 62004 Định dạng: PDF
CIA Explosives for Sabotage Manual
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: : Paladin Press , 1987
Ký hiệu phân loại: 662.2
ISBN: 0873640365
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 62242 Định dạng: PDF
CIA Field Expedient Methods for Explosives Preperation
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: : Desert Pubns , 1977
Ký hiệu phân loại: 662.2
ISBN: 0879472073
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 62617 Định dạng: PDF
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục