Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 196 kết quả
The world's rarest birds
Tác giả: Erik Hirschfeld, Tomasz Cofta, Rob Still, Andy Swash
Xuất bản: Princeton NJ: Princeton University Press, c2013
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  598.168
 
Your primal body : the paleo way to living lean, fit, and healthy at any age
Tác giả: Mikki Reilly
Xuất bản: Boston: Da Capo Lifelong, c2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.7
 
Blasting in mines : new trends : workshop hosted by Fragblast 10 - the 10th International Symposium on Rock Fragmentatio...
Tác giả: Ajoy K Ghose, Akhilesh Joshi
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press Taylor Francis Group, c2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  622.2
 
The intelligent gardener : growing nutrient-dense food
Tác giả: Steve Solomon, Erica Reinheimer
Xuất bản: Gabriola Island BC: New Society Publishers, c2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  631.4
 
Y'all come over
Tác giả: Patsy Caldwell, Amy Lyles Wilson
Xuất bản: Nashville Tennessee: Nelson Books, c2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  641.5975
 
Trauma and resilience in American Indian and African American southern history
Tác giả: Anthony S Parent, Ulrike Wiethaus
Xuất bản: New York: Peter Lang, c2013
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  973.0497
 
Photoelectrochemical solar conversion systems : molecular and electronic aspects
Tác giả: Muñoz Andrés G
Xuất bản: Boca Raton FL: CRC Press, c2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3
 
Standard catalog of world coins; 1701-1800
Tác giả: George S Čuhaj, Thomas Michael
Xuất bản: Iola Wis: Krause Pub, c2013
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  737.40216
 
Bella bella sampler quilts : 9 projects with unique sets-- inspired by Italian marblework-- full-size paper-piecing patt...
Tác giả: Norah McMeeking
Xuất bản: Lafayette CA: CT Publishing, c2013
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  746.46
 
Design of CMOS operational amplifiers
Tác giả: Rasoul Dehghani
Xuất bản: Boston: Artech House, c2013
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  194
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục