Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 30 kết quả
Soil organic matter and its role in crop production
Tác giả: Franklin E Allison
Xuất bản: Amsterdam New York: Elsevier Scientific Pub Co, 1973
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  631.4
 
Chemistry of soil organic matter
Tác giả: Kyōichi Kumada
Xuất bản: Tokyo Amsterdam: Japan Scientific Societies Press Elsevier, 1987
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  631.4
 
Physical nonequilibrium in soils : modeling and application
Tác giả: Liwang Ma, Hussein Magd Eldin Selim
Xuất bản: Chelsea Mich: Ann Arbor Press, 1998
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  631.4
 
Trees, crops and soil fertility : concepts and research methods
Tác giả: G Schroth
Xuất bản: UK: CABI Publishing, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  631.4
 
Fundamentals of soil science
Tác giả: H D Foth
Xuất bản: New York: Wiley, 1990
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  631.4
 
Teaming with microbes : a gardener's guide to the soil food web
Tác giả: Jeff Lowenfels, Wayne Lewis
Xuất bản: Portland Or: Timber Press, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  631.4
 
The Organic way to mulching
Tác giả:
Xuất bản: Emmaus Pa: Rodale Press, 1972
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  631.4
 
Phân loại đất và xây dựng bản đồ đất
Tác giả: Đỗ Nguyên Hải, Hoàng Văn Mùa
Xuất bản: Hà Nội: Ðại học Nông nghiệp Hà Nội I, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  631.4
 
Đất trồng trọt
Tác giả: Đặng Văn Minh, Đỗ Thị Lan, Hoàng Hải, Nguyễn Thế Đặng, Nguyễn Thế Hùng
Xuất bản: Hà Nội: Nông nghiệp, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  631.4
 
Handbook of soil sciences : resource management and environmental impacts [electronic resource]
Tác giả: P M Huang, Yuncong Li, M E Sumner
Xuất bản: Boca Raton Fla: CRC Press, 2012
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  631.4
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục