Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 169 kết quả (0.015625 giây)
Internet and Intranet Security (Artech House Computer Security Series)
Tác giả: Rolf Oppliger
: Artech House, 2001
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc: 005.8
 
CDMA systems capacity engineering—(Artech House mobile communications series)
Tác giả: Kiseon Kim
Norwood MA: Artech house inc, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 621.3
 
Introduction to GPS : the Global Positioning System
Tác giả: Ahmed El-Rabbany
Boston MA: Artech House, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 526.0285
 
Traffic analysis and design of wireless IP networks
Tác giả: Toni Janevski
Boston: Artech House, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 621.382
 
Radar technology encyclopedia
Tác giả: 
Boston: Artech House, 1997
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 621.3848
 
Understanding smart sensors
Tác giả: Randy Frank
Boston: Artech House, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 681
 
RF MEMS circuit design for wireless communications
Tác giả: Héctor J. de los Santos
Boston London: Artech House, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 621.382
 
Smart card security and applications
Tác giả: Mike Hendry
Boston: Artech House, 2001
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 006
 
Semiconductor nanostructures for optoelectronic applications
Tác giả: 
Boston: Artech House, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 621.3815
 
Understanding GPS : principles and applications
Tác giả: 
Boston: Artech House, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 623.89
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục