Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
11-20 trong số 25 kết quả
Sozialversicherungsprinzip und Staatszuschuesse in der gesetzlichen Rentenversicherung
Tác giả:
Xuất bản: Bern: Peter Lang International Academic Publishers, 1983
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  331.2520943
 
Democratic transformations : eight conflicts in the negotiation of American identity
Tác giả: Kerry T Burch
Xuất bản: London New York: Continuum, 2012
Bộ sưu tập: Tham khảo
eBook (pdf)
ddc: 
 
Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan
Tác giả:
Xuất bản: : Universitas Negeri Yogyakarta, 2017
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Popular Protest, Political Opportunities, and Change in Africa
Tác giả: Edalina Rodrigues Sanches
Xuất bản: Abingdon Oxon New York NY: Taylor Francis, 2022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  322.4096
 
The Remaking of the Euro-Mediterranean Vision : Challenging Eurocentrism with Local Perceptions in the Middle East and N...
Tác giả: Aybars Görgülü, Gülşah Dark Kahyaoğlu, Gülşah Dark Kahyaoğlu, Aybars Görgülü
Xuất bản: Bern: Peter Lang International Academic Publishing Group, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Advancing Equality : How Constitutional Rights Can Make a Difference Worldwide
Tác giả: Dikgang Moseneke, Jody Heymann, Amy Raub, Aleta Sprague
Xuất bản: Oakland California: University of California Press, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Europe in the International Order
Tác giả: Roman Kuźniar
Xuất bản: Bern: Peter Lang International Academic Publishers, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
The Remaking of the Euro-Mediterranean Vision : Challenging Eurocentrism with Local Perceptions in the Middle East and N...
Tác giả: Aybars Görgülü, Gülşah Dark Kahyaoğlu, Gülşah Dark Kahyaoğlu, Aybars Görgülü
Xuất bản: Bern: Peter Lang International Academic Publishers, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Citizenship: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Tác giả:
Xuất bản: : Universitas PGRI Madiun, 2017
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Pour un renouvellement des pratiques d'éducation morale
Tác giả: Nancy Bouchard
Xuất bản: Baltimore Md: Project MUSE, 2002
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  370.114
 

Truy cập nhanh danh mục