Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
11-20 trong số 247 kết quả
The technology toolbelt for teaching [electronic resource]
Tác giả: Susan Manning
Xuất bản: Hoboken: John Wiley Sons, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  371.334
 
Issues and Trends in Educational Technology
Tác giả:
Xuất bản: : University of Arizona Libraries, 2016
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Canadian Journal of Learning and Technology
Tác giả:
Xuất bản: : The Canadian Network for Innovation in Education CNIE, 2004
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Advances in Educational Technology and Psychology
Tác giả:
Xuất bản: : Clausius Scientific Press Inc, 2018
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Educational Technology Quarterly
Tác giả:
Xuất bản: : Academy of Cognitive and Natural Sciences, 2022
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Australasian Journal of Educational Technology
Tác giả:
Xuất bản: : ASCILITE, 2020
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Innovative Journal of Curriculum and Educational Technology
Tác giả:
Xuất bản: : Universitas Negeri Semarang, 2015
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Language Learning and Technology
Tác giả:
Xuất bản: : University of Hawaii, 2003
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Technology enhanced learning : best practices
Tác giả: Miltiadis D Lytras
Xuất bản: Hershey Pa: IGI Publishing, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  371.33
 
Educational technology, teacher knowledge, and classroom impact [electronic resource] : a research handbook on frameworks and approaches
Tác giả: Margaret Niess, Christopher R Rakes, Robert N Ronau
Xuất bản: Hershey Pa: IGI Global 701 E Chocolate Avenue Hershey Pennsylvania 17033 USA, 2011
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  371.33
 

Truy cập nhanh danh mục