Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 21 kết quả
The Firehills [electronic resource]
Tác giả: Steve Alton
Xuất bản: Minneapolis MN: Carolrhoda Books, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  336.24
 
Quest for King Arthur
Tác giả: Ruth Ashby, Scott Caple
Xuất bản: Toronto New York: Bantam Books, 1988
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  398.352
 
Dilly for President [electronic resource]
Tác giả: Cynthia L Copeland
Xuất bản: Minneapolis MN: Millbrook Press, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  338.2749
 
Picture perfect
Tác giả: Elaine Marie Alphin
Xuất bản: Minneapolis: Carolrhoda Books, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  371.3028
 
Mrs. Dole is out of control!
Tác giả: Dan Gutman, Jim Paillot
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  371.1
 
The dealer
Tác giả: Robert Muchamore
Xuất bản: New York: Simon Pulse, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  355
 
The Forensic Mission : Investigate Forensic Science through a Killer Mystery!
Tác giả: E K Hein
Xuất bản: New jersey: Wiley Publishing Incorporated, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  363.25
 
The Thanksgiving story
Tác giả: Alice Dalgliesh, Helen Sewell
Xuất bản: New York: Scribners, 1988
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  394.2
 
Never Never : Part three
Tác giả: Colleen Hoover, Tarryn Fisher
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  305.235
 
How to train your dragon 2 : dragon mountain adventure
Tác giả: Judy Katschke, Justin Gerard, Charles Grosvenor
Xuất bản: New York: Simon Spotlight, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  398.2454
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục