Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 12 kết quả
Finding Mrs. Warnecke : the difference teachers make
Tác giả: Cindi Rigsbee
Xuất bản: San Francisco: JosseyBass, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  371.1
 
Thầy giáo Việt Nam mười thế kỷ
Tác giả: Vũ Ngọc Khánh
Xuất bản: Hà Nội: Thanh Niên, 2000
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  371.1
 
ASE Secondary Science Teachers' Handbook
Tác giả: Richard Hull
Xuất bản: Great Britain: Simon and Schuster education, 1993
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in
ddc:  371.1
 
Các chiến lược để dạy học có hiệu quả
Tác giả: Allan C Ornstein, Thomas J Lasley II
Xuất bản: : , 2002
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  371.1
 
Professione insegnante : Idee e modelli di formazione
Tác giả: Perla Loredana, Perla Loredana, Berta Martini, Berta Martini
Xuất bản: Milano Italy: FrancoAngeli, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  371.1
 
Teachers' Work in a Globalizing Economy
Tác giả: Alistair Dow, Robert Hattam, Alan Reid, Geoffrey Shacklock, John Smyth
Xuất bản: Abingdon Oxon New York NY: Taylor Francis, 2000
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  371.1
 
Chapter 3 So-Called Social Justice Teaching and Multicultural Teacher Education: Rhetoric and Realities
Tác giả: Marcelle M Haddix
Xuất bản: London New York: Taylor Francis, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  371.1
 
Chapter 2 Teacher Educator by Day, Homeschooling Parent by Night: Examining Paradoxes in Being a Black Female Teacher ...
Tác giả: Marcelle M Haddix
Xuất bản: London New York: Taylor Francis, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  371.1
 
Cultivating Racial and Linguistic Diversity in Literacy Teacher Education: Teachers Like Me
Tác giả: Marcelle M Haddix, Marcelle M Haddix
Xuất bản: New York London: Routledge, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  371.1
 
Addressing Challenges in Evaluating School Principal Improvement Efforts
Tác giả:
Xuất bản: Santa Monica CA: RAND Corporation, 2012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  371.1
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục