Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
11-20 trong số 96 kết quả
Global Health Journal
Tác giả:
Xuất bản: : KeAi Communications Co Ltd, 2020
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Public Health - Emerging and Re-emerging Issues
Tác giả: Sayeeda Rahman, Md Anwarul Azim Majumder, Russell Kabir
Xuất bản: : IntechOpen, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  362.1
 
Globalization and Health
Tác giả:
Xuất bản: : BMC, 2005
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
International Health Trends and Perspectives
Tác giả:
Xuất bản: : Ryerson University, 2021
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Health For All : The Journey of Universal Health Coverage
Tác giả: Alexander Medcalf, Sanjoy Bhattacharya, Margaret Jones, Hooman Momen, Monica Saavedra
Xuất bản: Hyderabad: Orient Blackswan, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Global Public Health
Tác giả:
Xuất bản: : Taylor Francis Group, 2023
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Health and Development
Tác giả: Iris Borowy, Iris Borowy, Bernard Harris, Bernard Harris
Xuất bản: BerlinBoston: De Gruyter, 2023
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Public Health Challenges
Tác giả:
Xuất bản: : Wiley, 2023
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Journal of Epidemiology and Global Health
Tác giả:
Xuất bản: : Springer, 2018
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Global Health Research and Policy
Tác giả:
Xuất bản: : BMC, 2017
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 

Truy cập nhanh danh mục