Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
11-20 trong số 138 kết quả
Plant pathogen resistance biotechnology
Tác giả: D Collinge
Xuất bản: Hoboken New Jersey: Wiley Blackwell, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  630
 
Plant pathogen resistance biotechnology
Tác giả: D B Collinge
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  630
 
Crop Breeding and Applied Biotechnology
Tác giả:
Xuất bản: : Brazilian Society of Plant Breeding, 2009
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Biotechnology of Hairy Root Systems [electronic resource]
Tác giả: Pauline M Doran
Xuất bản: Berlin Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg Imprint Springer, 2013
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  615
 
Plant biotechnology and genetics : principles, techniques, and applications
Tác giả: C Neal Stewart
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660.6
 
Biotechnology of Neglected and Underutilized Crops [electronic resource]
Tác giả: S Dutta Gupta, Shri Mohan Jain
Xuất bản: Dordrecht: Springer Netherlands Imprint Springer, 2013
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  570
 
Artemisia annua - Pharmacology and Biotechnology [electronic resource]
Tác giả: Tariq Aftab, Jorge FS Ferreira, M Masroor A Khan, M Naeem
Xuất bản: Berlin Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg Imprint Springer, 2014
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  631.52
 
Biotechnology: Prospects and Applications [electronic resource]
Tác giả: JS Duhan, SK Gahlawat, RK Salar, P Siwach
Xuất bản: New Delhi: Springer India Imprint Springer, 2013
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  570
 
Journal of Tropical Biodiversity and Biotechnology
Tác giả:
Xuất bản: : Universitas Gadjah Mada, 2018
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Biotechnology for Medicinal Plants [electronic resource] : Micropropagation and Improvement
Tác giả: Suman Chandra, Hemant Lata, Ajit Varma
Xuất bản: Berlin Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg Imprint Springer, 2013
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  571.2
 

Truy cập nhanh danh mục