Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
11-20 trong số 116 kết quả
Czech Journal of Genetics and Plant Breeding
Tác giả:
Xuất bản: : Czech Academy of Agricultural Sciences, 2008
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Crop Breeding for Drought Resistance
Tác giả: Lijun Luo, Baorong Lu, Baorong Lu, Lijun Luo, Hanwei Mei, Hanwei Mei, Henry T Nguyen, Henry T Nguyen, Roberto Tuberosa, Roberto Tuberosa, Hui Xia, Hui Xia
Xuất bản: : Frontiers Media SA, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Biotechnologies for Plant Mutation Breeding: Protocols
Tác giả: Joanna Jankowicz-Cieslak, Jochen Kumlehn, Thomas H Tai, Bradley J Till
Xuất bản: Cham: Springer, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  631.52
 
Temperate crop science and breeding : ecological and genetic studies
Tác giả: Sarra A Bekuzarova, Nina A Bome, Anatoly I Opalko, Larissa I Weisfeld
Xuất bản: Waretown New Jersey: Apple Academic Press, 2016
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  338.16
 
Temperate crop science and breeding : ecological and genetic studies
Tác giả: Sarra A Bekuzarova, Nina A Bome, Anatoly I Opalko, Larissa I Weisfeld
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  338.16
 
Biotechnologies for Plant Mutation Breeding [electronic resource] : Protocols
Tác giả: Joanna Jankowicz-Cieslak, Jochen Kumlehn, Thomas H Tai, Bradley J Till
Xuất bản: Cham: Springer International Publishing Imprint Springer, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  631.52
 
Cannabis Genomics, Breeding and Production
Tác giả: Donald Lawrence Smith, Mahmoud A ElSohly and Giuseppe Mandolino, Mahmoud A ElSohly and Giuseppe Mandolino, Donald Lawrence Smith, Olivia Wilkins, Olivia Wilkins
Xuất bản: : Frontiers Media SA, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Next Generation Plant Breeding
Tác giả: Yelda
Xuất bản: : IntechOpen, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  631.52
 
Rice Improvement : Physiological, Molecular Breeding and Genetic Perspectives
Tác giả: Jauhar Ali, Jauhar Ali, Shabir Hussain Wani, Shabir Hussain Wani
Xuất bản: Cham Switzerland: Springer Nature, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Linear Selection Indices in Modern Plant Breeding
Tác giả: J Jesus Céron-Rojas, José Crossa
Xuất bản: Cham: Springer Nature, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  570.15195
 

Truy cập nhanh danh mục